Taastrup Karates historie

1975
Historien går helt tilbage til anden halvdel af halvfjerdserne, hvor karate interesserede medlemmer af TIK Judo brød ud og grundlagde TIK Karate Do. Men der formodes at der var interesse for at træne karate i TIK i hverfald helt tilbage i 1975. Dette år anskaffede TIK Judo, hvor der også trænedes ju-jitsu, en “sandsæk makiwara” (1)  

1977
Ifølge tilgængeligt kildemateriale (2) startede TIK Karate under selvstændigt navn 8 august 1977 med 5 medlemmer og voksede hurtigt til 50 medlemmer i januar 1978.

Det skete med judo klubbens velsignelse fordi man gerne ville styrke japansk kampsport og vi fik tildelt sal G, som vi stadig træner i.
Logoet indeholdte TIK´s generelle trekantede blåt logo.

Omkring den tid (nogle kilder siger dog allerede 1976) blev Sensei Kaj Lundager og Sensei Lone Hansen trænere i klubben. 
Det førte til mange gode år, hvor Kaj og Lone sensei dannede den solide kerne, som klubben kunne basere de næste mange års gode resultater på.
Klubben voksede støt og var en af de absolut ledende klubber i 80-erne.

1981
Den danske afdeling af SKI (Shotokan Karate International) oprettes i Danmark. Der formodes at TIK Karate Do blev optaget i SKI dette år

1996
Kaj Sensei og Lone Sensei forlader TIK Karate for at drive en anden klub og vores klub fortsatter på et lavere niveau.
Sidenhen blev Michael Petersen formand for klubben og navnet blev skiftet til det nuværende “Taastrup Karate”.
Logoet skiftede ligeledes form til den mere almindelige runde form med farverne rød med sort skrift og hvid baggrund. Nogle år efter gik formandsposten i Taastrup Karate til Lars Buch Jensen

2018
I 2018 har vi skiftet det originale gulv ud i sag G med et mere moderne plastgulv, som passer til resten af TIK. I dag træner vi traditionel karate med fokus på Kata, Kumite og Kihon.

2023
Lars Buch Jensen takker af efter mange år som formand og efterfølges af Benny Lång

(1) TIK regnskab 1975
(2) “TIK Bladet” januar 1978