Æresmedlemmer

Sensei Kai Lundager


20. november 1956 – 28. oktober 2010

Siden 1970’erne har Sensei Kai Lundager været en markant skikkelse i dansk karate. Han har været et af de to bærende elementer for opbygningen af karateklubben TIK Shotokan Karate-Do, som vi i dag kender som Taastrup Karate. Op gennem 80’erne og ind i 90’erne var Sensei Kai med til at udvikle klubben, indtil han gik videre og og var med til at danne Musashi Shotokan Karate-Do i Valby. På dette tidspunkt var TIK Shotokan Karate-Do ikke blot Danmarks største karateklub, men også den mest markante på eliteplan. Sensei Kai har således i sin tid i klubben været med til at udvikle nogle af de allerbedste udøvere.

Med Sensei Kai er grænserne for hvad der er muligt til stadighed blevet udfordret og udvidet. Dette angår både den traditionelle karate og elitekaraten samt ikke mindst udviklingen af nye træningsmetoder.

Som karateudøver har Sensei Kai altid været en dygtig og kompromisløs teknikker med sans for indlevelse, perfektion, styrke samt den rette mængde disciplin. Dette er egenskaber han har overført til sin instruktørgerning og som klubleder.

I Taastrup Karate vil vi derfor vise vores respekt og taknemmelighed ved at gøre Sensei Kai Lundager til æresmedlem for det arbejde, han har gjort for klubben.


Niels Mikkelsen

Man kommer ikke uden om Niels Mikkelsen, når Taastrup Karates historie skal fortælles.

Niels Sensei har i rigtig mange år været den røde tråd, bærende kraft og har gennem alle årene lagt et kæmpe stykke frivilligt arbejde i klubben. Niels Sensei har altid arbejdet engageret og energisk for udbredelse af karate i Taastrup, som klubformand, træner og coach til stævner.

Utallige er de sortbælter, som Niels Sensei har hjulpet i den sidste svære fase op til Shodan gradueringer, så de med sikkerhed kom i hus.

Tilbage i 70érne kontaktede Niels Sensei Kaj Lundager og Lone Hansen og fik dem tilknyttet TIK Karate Do, som vi hed den gang. Det nød klubben rigtig godt af i mange år, hvor vi voksede til at blive blandt Danmarks fem ledende klubber med stribevis af sejre til mesterskaber og medaljer. I 90érne forlod Kaj Sensei og Lone Sensei klubben for, at starte en ny Dojo tættere på hjemmet. Niels Sensei fortsatte sit engagerede virke for klubben frem til i dag og er foreløbig blevet gradueret femte dan.

Med æresmedlemsskabet ønsker vi at anerkende Niels Senseis store indsats gennem rigtig mange år.