Ordensregler

Alle steder, hvor der bliver trænet traditionel karate, er der regler for hvordan man opfører sig i en dojo. Disse regler er meget ens, og selve “ceremonierne” omkring starten og slutningen er ligeledes ret ens.

Reglerne er en god hjælp til at disciplinere sig selv til at yde sit bedste under et træningspas, men er i lige så høj grad vigtige at følge af respekt for sine klubkammerater samt for instruktøren.

Dojo-kun reglerne er verden over en meget vigtig del af karate, uanset hvor højt eller lavt gradueret man er.

Start og slut

Dojo’en må ikke betrædes med fodtøj.

Når man træder ind i Dojo’en skal der hilses mod Kamiza (Kamiza er i de fleste Dojo’er der hvor flaget er ophængt).

Når Sensei træder ind i Dojo’en forud for træningen, vil den karate-ka, der først observerer dette, højt og tydeligt annoncere ‘Yoi!’. Dette betyder ‘parat’ og alle i Dojo’en skal straks ophøre med deres forehavende, vende sig mod Sensei og bukke for ham/hende.

Alle, der skal deltage i træningen, skal være til stede i omklædt tilstand på det tidspunkt, hvor træningen skal starte.

Før træningen starter og slutter hilses samlet, først mod kamiza og så mod Sensei/Senpai.

Når man forlader Dojo’en skal der hilses mod Kamiza og Dojo’en forlades baglæns ud gennem døren. 

Generel opførsel

1)
Alle viser hinanden respekt og høflighed.

1)
Ingen træner andet end det de har fået besked på eller tilladelse til.

1)
Samtale, der ikke er relevant for den aktuelle træningssituation er ikke tilladt.

1)
Afbryd aldrig Sensei/Senpai. Ønsker du at spørge om noget, så stil dig i Musubi dachi, marker med en oprakt hånd og afvent.

1)
Når du modtager instruktion eller ser på en demonstration, skal du stå i Musubi dachi, lytte og se med opmærksomhed og koncentration.

1)
Træning, instruktioner og metoder skal følges, og kan naturligvis aldrig diskuteres med Sensei eller Senpai under træningen.

1)
Chefinstruktøren, gæsteinstruktører samt danbærere fra 3. dan og op tiltales altid Sensei. Andre instruktører og hjælpeinstruktører og danbærere tituleres Senpai.

1)
Når du modtager noget af Sensei eller Senpai (og i det hele taget en højere gradueret), modtager du det altid med to hænder.

1)
Din personlige hygiejne skal være i orden og negle på hænder og fødder skal være kortklippede.

1)
Din gi og evt. andet træningstøj skal være rent og velholdt.

1)
Halskæder, ørenringe, armbåndsure, fingerringe med mere må ikke bæres under træningen.
Er der en konkret årsag til, at du ikke kan udtage eventuelle piercinger/ørenstifter, skal disse fæstnes med sportstape, så der ikke opstår skader under træningen.

I dojo’en – gælder også tilskuere

1)
Dojo’en må ikke betrædes med fodtøj. Udendørsfodtøj tages af INDEN adgang til Dojo’en. Da vi træner på bare fødder, er det vigtigt, at gulvet er rent og fri for ting, vi kan glide i/træde op i fødderne.

1)
Der må ikke indtages slik, chips, mad og drikke o.l. i Dojo’en. Undtaget er vand i plasticflasker. 

1)
Brug af mobiltelefoner, tablets og andre elektroniske redskaber, der kan forstyrre undervisningen for andre, er kun tilladt i Dojo’en, hvis disse er sat på lydløs. Mobilsamtaler foregår naturligvis ikke i Dojo’en.

1)
Forstyrrende samtale (og øvrig forstyrrende adfærd) i Dojo’en er ikke tilladt.

1)
Dojo’en skal altid være ren og ryddelig. Alle skal selv fjerne sit affald samt stille effekter som stole måtter o.l. på plads efter brug.

1)
Dojo-kun kan ikke diskuteres. Et hvert påbud fra instruktøren (eller andre sidestillede) skal straks efterkommes.

1)
Instruktøren kan beordre såvel karate-ka’er, forældre og andre tilskuere til at forlade Dojo’en umiddelbart. Dette står ikke til diskussion. Eventuelle klager i sådanne tilfælde kan indbringes for bestyrelsen.

 

Vi håber på forståelse for ovenstående – husk på, at klubben drives af frivillige kræfter. Vi skal respektere og værne om de mennesker, der ulønnet udfører dette arbejde.

          Hvorfor er alle punkterne prioriteret med 1)? 
          Fordi alle punkterne er stort set lige vigtige. 

 

Forhold dig også til straffelovens §13 og  til dojo-kun