Dojo-kun

Dojo-kun

  1. Jinkaku kansei ni tsutomuru koto.
  2. Makoto no michi o mamoru koto.
  3. Doriykoto no seishino o yashinau koto.
  4. Rigi o omonsuru koto.
  5. Kekki no yo o imashmuru koto.

Regler på dansk:

  1. Søg den perfekte karakter.
  2. Vær trofast.
  3. Vær stræbsom.
  4. Respekter andre.
  5. Vær ikke voldelig i din optræden.

Forklaring af reglerne.

Jinkaku Kansei Ni Tsutomuru Koto: (Søg den perfekte karakter)
Her skal søges den perfekte karakter for én selv. Uheldige træk skal ved træning af krop og sind fuldkommengøre ens karakter – når samtidig man følger de etiske regler i dagligdagen, og gør dette til en vej igennem livet, opnår man dermed en bedre karakter.

Makoto No Michi O Mamoru Koto: (Vær trofast)
Først og fremmest overfor en selv. I Karate-Do er det vores vigtigste regel: Loyalitet, som alle skal efterleve. Man er trofast overfor sin Karate-Do, sin famillie og sine venner – kort sagt: vær trofast overfor dig selv. Svigt ikke.

Doryoko No Seishin O Yashinau Koto: (Vær stræbsom)
Vær altid kritisk med det du laver. Vær ufravigelig overfor dig selv – om det nu er den maksimale ydelse man har afgivet. Dette gælder i alle livets forhold.

Reigi O Omonzuru Koto: (Respekter andre)
Vær ikke hovmodig. Negligér ingen, vis hensyn, vær omsorgsfuld. Kort sagt respektér andre.

Kekki No Yuu O Imashimuru Koto: (Vær ikke voldelig i din optræden)
Man tilstræber en værdig optræden under alle forhold, og samtidig en ansvarlighed overfor det man representerer: Karate-Do, famillie og venner.